سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد
 
چشم انداز دبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد
چشم انداز دبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد
تا سال 1403، رسیدن به مدرسه ای پیشرو در مسابقات (آموزشی-فرهنگی) و کسب بیشترین رتبه سه رقمی کنکور در سطح منطقه ...مشاهده ی مطلب 
 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب