سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد
 
بیانیه چشم انداز بنیاد فرهنگی مصلی نژاد
چشم انداز بنیاد فرهنگی مصلی نژاد
بنیاد فرهنگی  مصلّی‌نژاد، با هدف شکل‌گیری فرصت‌های برابر آموزشی براي دانشجویان و دانش‌آموزان نخبه و دارای استعدادهای درخشان، از طریق اعطاي بورس تحصیلی و دیگر ...مشاهده ی مطلب 
 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب