سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد

1. زینب قویدل راد : دندانپزشکی، ساری 

2. مبینا نصرتی : پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه 

3. فاطمه ضیغمی حسن آباد : پزشکی سبزوار، روزانه 

4. ریحانه فهیمی راد : پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه 

5. زهرا خاکپور : پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد | روزانه 

6. نرگس بهرامی زاده : مامایی | دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | روزانه 

7. نادیا افشین | تکنولوژی اتاق عمل | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | روزانه 

8.  ساجده احمدی پور : آموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد 

9. سهیلا حیدریان : آموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان، مشهد 

10. کرم معصومیان: آموزش ابتدایی | دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد 

11. زهرا عزیزی : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | دانشگاه فردوسی مشهد 1

12. یاسمن کاظم زاده : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مازندران و مامایی آزاد گناباد 1

13. الناز برکوئی گزیک : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ‌| روزانه

14. زهرا تاجیک بهدادین: مهندسی بهداشت محیط | دانشگاه علوم پزشکی گناباد | روزانه 

15. حانیه دلدار بهاری : فناوری اطلاعات سلامت | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه 

16. زهرا غلام پور : علوم آزمایشگاهی روزانه مشهد

17. مبینا فرزانفر : زیست شناسی گیاهی |دانشگاه فردوسی مشهد|روزانه رشته اتاق عمل دانشگاه آزاد

18. زهرا محمودی بقمچ : زیست شناسی | دانشگاه فردوسی مشهد |روزانه 

19. مبینا شریفی : شیمی محض‌| دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه 

20. زهرا ایاب کوشک مهدی : مهندسی پزشکی | دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد

21. حسنا دری خیرآبادی : مشاوره | موسسه غیر انتفاعی شاندیز - مشهد

22. زهرا درس خیر ابادی: روانشناسی | موسسه غیر انتفاعی بیهش- سبزوار 

23. سارا روح الامینی: مهندسی پزشکی | موسسه غیر انتفاعی خاوران - مشهد 

24. الهه سروری : روانشناسی | غیر انتفاعی خراسان - مشهد

25. زهرا صدیقی : زیست فناوری | غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد

26. مهدیه فکور : علوم ورزشی | غیر انتفاعی بینالود - مشهد

27. فاطمه قنبری قنبر آبادی : تکنولوژی اتاق عمل آزاد - مشهد

28. فاطمه محبی دهشت علیا : زبان و ادبیات انگلیسی | دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد

29. مهلا سادات موسوی قرقی: مهندس کامپیوتر | دانشگاه غیر انتفاعی خیام - مشهد | تکنولوژی اتاق عمل آزاد مشهد


 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب