سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد

?قهرمانی تیم هندبال دبیرستان آرمیتا مصلی نژاد در بین آموزشگاه های متوسطه دوم منطقه تبادکان 

⭐️موفقیت شما دختران عزیزمان  در مسابقات نشان از لیاقت و شایستگی است.⭐️ 

⭐️مربی عزیز، سرکار خانم اکرمی، از زحمات شما بسیار سپاسگزاریم. 

?دبیرستان نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد ?


تاریخ انتشار: 1401/11/17

 دانش آموزان ممتاز
 پربیننده ترین مطالب